Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01278
18-06-1953
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief van Linthorst Homan aan de adviesraad voor integratie betreft de rconomische artikelen van het Europees Statuut van 18 juni 1953.

N.a.v. het besluit van de Ministerraad van 15 juni tot uitstel van behandeling van de economische artikelen van het Statuut worden alle ministeries verzocht om schriftelijk amendementen in te doenen, zodat deze voor de Ministerraad van 22 juni verwerkt kunnen worden.
Linthorst Homan stuurt de amendementen van de Economische subcommissie mee en in de bijlage verschillende amendementen, die niet in het huidige ontwerp zijn gevolgd.