Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Suurhoff aan Beyen inzake de status van de Economische en Sociale Raad van de Europese Gemeenschap van 20 juli 1953.

N.a.v. het schrijven van de Raad van Vakcentralen aan de Raad van Ministers (20 mei) met het verzoek of het ESC zich niet slechts facultatief, maar in alle aangelegenheden met een sociaal-economische inslag door betrokken politieke instanties gehoord zal worden. Suurhoff meent dat de term inslag te vaag is en maakt bezwaar tegen het voorstel van de Raad van Vakcentralen. Het lijkt hem nuttig als er in het Statuut een bepaling wordt opgenomen dat de ESC in alle belangrijke sociaal-economische zaken gehoord zal moeten worden.