Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01308
9-9-1953
Samenvatting
Linthorst Homan aan Van de Berge, Dekker en Maas inzake "de techniek van de Douane-Unie" van 9 september 1953.

Bijlage, betreffende:
-Kopie van het schrijven van Linthorst Homan aan Beyen m.b.t. de techniek van de douane-unie van 7 september 1953. Er wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk tarievenstelsel naar buiten, gebaseerd op het laagste nu bestaande tarief. Er liggen 2 moeilijkheden: de landen met een laag tarief, Benelux, willen niet stijgen tot het Europese gemiddelde en landen met een hoog tarief kunnen dit alleen geleidelijk laten dalen.