Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01312
12-9-1953
Samenvatting
Aantekening van Maas aan Linthorst Homan betreft de besprekingen te Rome van 12 september 1953.

Maas maakt enkele opmerkingen inzake de besprekingen in Rome. Allereerst geeft hij aan dat hij niet gerust is, omdat er geen vastomlijnd plan bestaat. Hij is van mening dat het Plan Beyen onmisbaar onderdeel van het programma van de Nederlandse delegatie moet zijn, wil er serieus over onderhandeld kunnen worden. Ook pleit hij voor uitbreiding van de Nederlandse delegatie met Truijen.