Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01323
23-09-1953
Actoren
Memorandum
DEU
Samenvatting
Memorandum van DEU inzake de meningsverschillen in de Franse regering over de instructie aan de Franse delegatie bij de EPG bespreking te Rome van 23 september 1953.

Er is sprake van een conflict tussen de Franse MRP (Mouvement Republicain Populaire) en Gaullistische ministers over de instructie van de Franse regering. De Gaullistische ministers verzetten zich tegen de door de regering opgestelde instructie. De kritiek richt zich voornamelijk tegen het supranationale karakter van de Europese exécutieve (angst voor 'Europa der technocraten i.p.v. democraten'). Zij eisen nu dat de instructie van delegatie wordt onderworpen aan de uitspraak van het Franse parlement. Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven, dan dreigt er een kabinetscrisis.