Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de tweede bijeenkomst van de economische commissie inzake de vorming van een gemeenschappelijke markt (EPG conferentie Rome) op 24 september 1953.
Bijgevoegd: kort verslag van de Nederlandse delegatie van 24 september, Aide Mémoire van de Nederlandse delegatie en een werkdocument van de Duitse delegatie.
Zie ook