Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de derde bijeenkomst van de economische commissie inzake de vorming van een gemeenschappelijke markt (EPG conferentie Rome) op 25 september 1953.

Hoofdpunt tijdens de besprekingen is de vorming van een gemeenschappelijke markt en de definitie en plek van de gemeenschappelijke markt binnen het EPG ontwerp-statuut.

Bijgevoegd: verslag van de Nederlandse delegatie, questionaire van de voorzitter van de commissie (Doc 3),