Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01360
03-10-1953
Samenvatting
Aantekening van Verberne betreft de gang van zaken op de experts conferentie te Rome van 3 okt. '53.
Uit de verslagen blijkt dat vooral Frankrijk de EG ziet als de politieke bovenbouw van de EDG en EGKS. De overigen neigen ertoe het Nederlandse standpunt te volgen dat de EG ook een eigen taak dient te hebben, m.n. op economisch terrein. Inzake deze economische bevoegdheden wenst Frankrijk geen concrete en definitieve bevoegdheden, maar wil volstaan met enkele algemene frasen.
Het pièce de résistance is het Duitse voorstel inzake financiële en monetaire integratie op advies van de Wissenschaftlicht Beirat. Beyen meent dat hier een positieve houding moet worden ingenomen.