Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01379
19-10-1953
Actoren
Bijlage
Samenvatting
Telefonisch bericht van Linthorst Homan aan Beyen, van Tuyll van Serooskerken, Eschauzier en v.d. Beugel. Bericht betreft de presidenten-vergadering van de Benelux van 19 oktober 1953. In deze vergadering is om een overzicht gevraagd van de economische discussies te Rome. Brouwers onderstreepte dat bij verdere integratie de harmonisatie van de economische politiek van de deelnemende landen een van de hoofdzaken zal moeten zijn. Hij weet niet zeker of dit stuk ook op deze wijze in de Nederlandse ministerraad zal kunnen worden besproken, omdat de Benelux en de Europese integratie niet bij dezelfde ministers berusten.
Zie ook