Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01380
20-10-1953
Samenvatting
Brief van Linthorst Homan (economische subcommissie com. Beyen) aan Beyen inzake de Benelux en het Europees Statuut van 20 oktober 1953. De brief gaat gedeeltelijk in op het telefonisch bericht van Linthorst Homan aan Beyen. Verder wordt gesproken over het Belgische amendement op het ontwerpstatuut. Ook wordt er achtergrondinformatie gegeven over hetgeen in Brussel heeft plaats gevonden.
Zie ook