Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01387
28-10-1953
Samenvatting
Notitie van Maas aan Verberne en Hijzen betreft studieproblemen van de bevoegdheidsverdeling in een economische unie van 28 oktober 1953.

Maas geeft aan dat er door Handel en Nijverheid bij BEB is aangedrongen op meer concreet onderzoek naar de problemen die zich voordoen i.v.m. het Beyen-plan. Hij geeft 3 mogelijkheden van benadering van dit onderzoek en vraagt Verberne en Hijzen hier hun mening over te geven, nml;
-uitgaan van integratiestudies in OEEC-verband en onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de problemen op te lossen
-uitgaan van ervaringen in vroegere en bestaande economische unies, zoals de B.L.E.U.
-uitgaan van algemene literatuur op dit gebied