Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01396
05-11-1953
Samenvatting
Brief van Beelaerts van Blokland aan Linthorst Homan (e.a.) betreft de nota-Wemelsfelder over het vraagstuk van de coördinatie van de economische integratiepolitiek van 5 november 1953.

Bij de nota-Wemelsfelder plaatst Beelaerts van Blokland enkele opmerkingen. Zo vraagt hij wat er precies met de begrippen welvaartsvermeerdering en gemeenschappelijk Europees belang bedoeld wordt. Daarnaast vraagt hij in hoeverre er dwingende voorschriften ingesteld zullen worden in het kader van de harmonisatiepolitiek.