Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01398
06-11-1953
Samenvatting
Instructie betreffende Europese Gemeenschap.
Stuyt meent dat er twee systemen kunnen worden gevolgd bij het geven van instructies aan de onderhandelaars. Hij wijst op de mogelijkheid dat de instructies van een klein en een groot land onoverbrugbaar kan zijn t.a.v. de samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de parlementaire organisatie. Anders is de situatie als volstaan wordt met het aangeven van principiële voorwaarden, waaraan de te treffen regeling moet voldoen., doch niet in concreto wordt omschreven welke regeling dient tot stand te worden gebracht. Deze laat wel ruimte voor de experts om een juridische constructie te bedenken die wel aan de verschillende voorwaarden voldoet. Volgens Stuyt betekent het tweede systeem echter niet dat er concessies worden gedaan.

Bijgevoegd: commentaar van Eschauzier