Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Linthorst Homan aan de commissie Beyen met als bijlage het concept aanvulling betreft het vraagstuk der "harmonisatie" van Wemelsfelder van 10 november 1953.

Het Nederlandse standpunt dat er eerst een douaneunie moet worden gevormd in de aanloop naar de gemeenschappelijke markt, betekent opheffing van de invoereechten en kwantitaieve restricties in het onderlingen verkeer van de zes landen. Daarnaast moet er een systeem naar buiten worden gevormd. Er bestaat verzet tegen deze maatregelen, omdat er verschil bestaat tussen de nationale stelsels op economisch, sociaal, financieel en monetair gebied. Nederland neemt het standpunt in dat de geleidelijke opheffing van invoerrechten en kwantitatieve belemerringen voldoende is om tot vrij verkeer te komen en vanzelf noodzakelijke harmonisatie zal uitlokken. De vijf andere landen hebben hier (ook onderling) verschillende meningen over.