Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01407
09-12-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening van Beyen aan Kortenhorst (voorzitten TK) betreft het overzicht van de punten van overeenstemming bereikt na de besprekingen tijdens de Ministersconferentie in Den Haag van 9 december 1953.

Over de instelling van de EPG is overeenstemming bereikt op het punt dat er een een gekozen Assemblée en een Hogerhuis zullen worden opgericht. Daarnaast bestaat er overeenstemming over o.a. de definitie van de gemeenschappelijke markt, maatregelen ter realisering, het verkeer tussen de verschillende landen en de mogelijke belemmeringen en het readaptatiefonds.