Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01408
10-12-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening van Wemelsfelder betreft "Working Paper" - het probleem der harmonisatie van 10 december 1953.

Wemelsfelder reageert op de nota betreft het harmonisatieprobleem. In zijn ogen wordt de technisch-economische kant van de kwestie uitgebreid uiteengezet, maar wordt de structureel-economische problematiek niet volledig besproken.

Bijgevoegd: Working Paper aan de voorzitter van de Commissie-Beyen, inzake het vraagstuk der harmonisatie, dd. 14-11-1953.
Zie ook