Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie van Linthorst Homan betreft de studiecommissie Europese Gemeenschap van 15 december 1953.

N.a.v. de vraag van Maas om een afschrift van Homans bericht aan Zijlstra over de studiecommissie, schrijft hij deze aantekening. Zijn passage over de samenstelling van de groep leden en experts voor de economische commissie te Parijs had betrekking op de vraag wie er lid moeten zijn van de commissie, wie woordvoerder, permanente experts en wie ad hoc experts. Hij stelt vervolgens enkele personen voor, die in zijn ogen geschikt zijn voor de verschillende functies.