Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01428
05-02-1954
Samenvatting
(Interim) rapport van het Comité de Direction van 5 februari 1954 tijdens de EPG-Commissie te Parijs.

Het rapport bevat drie punten die tijdens de besprekingen in Parijs verder uitgewerkt zijn of t.a.v. waarvan de standpunten zijn verduidelijkt, namelijk het economische karakter van het EPG-verdrag en de inrichting en realisatie van de gemeenschappelijke markt. Als opvallend wordt genoteerd dat de Franse delegatie zich tracht te distanciëren van het Rome-rapport en Baden-Baden regelmatig als uitgangspunt kiest.