Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01430
06-02-1954
Samenvatting
Memorandum aan Riphagen betreft de vergadering van 3 februari van de Adviescommissie voor de Europese Integratie van 6 februari 1954.

N.a.v. de punten van institutionele aard, die aan bod zijn gekomen tijdens de vergadering, geeft Riphagen een korte uiteenzetting.
Onder andere het Frans-Duitse voorstel m.b.t. instelling van een Chambre des Etats (Regeringssenaat) komt aan bod. Dit voorstel wordt vanuit de Nederlandse delegatie als onnodig gezien. Er wordt daarnaast gestreefd naar een gemeenschappelijk NL's-Italiaans standpunt m.b.t. de Exécutieve, maar dit blijkt lastig i.v.m. de strijdigheid met het standpunt van Beyen.