Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01437
11-02-1954
Samenvatting
Notitie betreft het Document de Traivail van het secretariaat tijdens de Parijse studieconferentie van 11 februari 1954.

Er wordt geconcludeerd dat er over het punt van de vasttelling van enkele periodes in het EPG-verdrag steun is van België en Luxemburg en misschien van de Duitse delegatie. Frankrijk en Italië willen geen vastgelegde termijnen voor de realisatie van de gemeenschappelijke markt in het verdrag. Het voorstel van Nederland, 10 x 10%, krijgt van geen enkel land steun. België en Frankrijk trachten Frankrijk over de brug te krijgen, maar er wordt verwacht dat dit nog strijd zal opleveren.