Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01440
12-02-1954
Samenvatting
Verslag van de bespreking van de Economische Commissie tijdens de EPG studieconferentie te Parijs van 12 februari 1954.

Tijdens de bespreking zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, o.a. de vrijheid van kapitaal- en dienstenverkeer a.d.h.v. het interim rapport van het Comité de Direction. Op dit gebied moet het nodige nog geprecisieerd worden. De Belgische delegatie bracht de Benelux-Ministersconferentie in herinnering. De Beneluxlanden streven naar een regeling waarbij het lopende )verkeer over de E.B.U. blijft lopen en het kapitaalverkeer over een vrije markt. Over deze Belgische suggestie wordt 17 februari verder gesproken.