Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01442
08-01-1954
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie van de Belgische Delegatie voor de Economische Commissie van 8 januari 1954 te Parijs.

De Belgische delegatie plaatst enkele opmerkingen n.a.v. de Ministersconferentie in Den Haag, waar in november is ingestemd met de maatregelen genoemd in het Rome-rapport. Deze hebben betrekking op. de te realiseren economische doelstellingen inzake de EPG, zoals de realisatie van de gemeenschappelijke markt en het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen.
Zie ook