Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01443
09-01-1954
Samenvatting
Aantekening van Nederlandse delegatie in de Economische Commissie n.a.v. de notitie van de Belgische delegatie van 9 januari 1954.

België is bereid het Nederlandse voorstel over te nemen. Dit voorstel houdt in dat onderwerpen zoals het vrij goederenverkeer en de Nederlandse voorstellen m.b.t. de douaneunie hoofdonderwerp van overleg en besluit zouden moeten zijn en niet verloren moeten gaan in discussie over coördinatie en harmonisatie van nationaal beleid. Ook de andere delegaties hebben geen bezwaar tegen dit voorstel. Alleen vanuit Franse zijde werd opgemerkt dat zij bereid zijn om over de voorgestelde onderwerpen te discussiëren, maar eerst een algemene discussie wensen over de algemene reserves. Er wordt besloten tot nader overleg op 11 jan.