Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01453
15-01-1954
Samenvatting
Samenvatting van het interimrapport van de Nederlandse delegatie bij de Economische Commissie (Parijse Studieconferentie EPG) van 15 januari 1954.

Het begrip 'marché commun' is uitgewerkt. Daarnaast is er gesproken over de keuze van middelen om de realisatie van een gemeenschappelijke markt te bereiken. De Belgische delegatie stelde een vragenlijst op m.b.t. dit onderwerp. De Nl'se delegatie diende hierop een amendement in, waarin naar voren werd gebracht dat de de algemene approach voorop moest blijven staan in discussies (douaneunie, vrij verkeer) i.p.v. punten van coördinatie en harmonisatie. De Belgische delegatie sloot zich aan bij het Nederlandse voorstel. De Franse delegatie is bereid tot de voorgestele discussies, maar wil zich niet binden. Om de Fransen tegemoet te komen, werd er nogmaals verwezen naar de reserves, zoals gemaakt in Rome.