Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01455
15-01-1954
Samenvatting
Verslag van het interimrapport over het verloop van de bijeenkomsten van de Economische Commissie (Parijse studieconferentie inzake de EPG) van 15 januari 1954.

Tijdens de bijeenkomsten is er gesproken over vrij verkeer, concurrentie en de Franse opstelling ("gebrek aan logica in de interventies"). De Franse politieke lijn die gevoerd wordt, heeft tot gevolg dat er geen beslissingen genomen kunnen worden. Er wordt dan ook geconcludeerd dat de Nederlandse delegatie in de Economische Commissie de bestaande politieke lijn moeten blijven volgen en de Franse tactiek van beperking van de besprekingen moet worden omgevormd tot concrete Franse bezwaren of reserves op een bepaald punt, zodat er duidelijkheid is en er voortgang kan worden geboekt.