Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Persoonlijke notitie van Linthorst Homan aan de leden van de Nederlandse vertegenwoordiging in de Economische Commissie van de Parijse studieconferentie inzake de EPG van 24 februari 1954 te Parijs t.a.v. het aldaar besprokene onder het kopje 'problèmes economiques'. Linthorst Homan stelt dat de nieuwe Gemeenschap een kern moet kunnen worden, waaromheen steeds méér landen zich zullen kunnen verenigen.