Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01480
12-03-1954
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie van Linthorst Homan aan de Commissie Beyen betreft de gemeenschappelijke markt van 12 maart 1954.

Na de Parijse studieconferentie is er sprake van een splitsing, waarbij Frankrijk tegenover de andere vijf landen staat. De Fransen willen een autarkische Europese markt. De Nederlandse visie op de economische problematiek is ook niet voor alle delegaties aanvaardbaar. De conclusie die getrokken wordt is dat er voor de realisatie van een gemeenschappelijke markt een duidelijke Nl'se instructie betreft het systeem naar buiten nodig is en er afstand gedaan moet worden van het 10x10% idee, regelingen voor kapitaal-, diensten- en personenverkeer moeten worden toegelaten, net als regelingen m.b.t. de concurrentie en coördinatie. Een mogelijke oplossing