Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Ontwerp van Linthorst Homan inzake het Conseil Economique et Social van de Europese Politieke Gemeenschap.

Linthorst Homan geeft een overzicht van de voorstellen voor de inrichting van de Raad zoals deze er nu liggen. Hij stelt dat de volgende punten voor:
- Er moet een Conseil Economique et Social komen,
- Deze Raad moet een adviserende bevoegdheid krijgen bij het Parlement en het Uitvoerend Orgaan.
- Direct of indirect wetsinitiatief wordt aan de Raad niet verleend.
Zie ook