Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01507
14-07-1955
Samenvatting
Brief gericht aan de Directeur-Generaal van Handel en Nijverheid over de resultaten van Messina.
Het voornaamste punt van de bijeenkomst in Messina was de wijze waarop de Europese integratie weer op gang zal worden gebracht.
In de brief wordt het verloop van de discussie omtrent de Europese integratie en de verdere procedures uiteengezet.