Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01508
09-1955
Samenvatting
Niet uitgegane brief aan Van der Beugel inzake de gemeenschappelijke markt en het buitentarief.

Reactie op memo-Van der Beugel van 5 september inzake de integratiebespreking van 3 september.
Zie ook