Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01510
31-08-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Van der Beugel ziet 7 belemmeringen die moeten worden weggenomen om de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt mogelijk te maken:
l. contingenten
2. deviezenrestricties
3. douanetarieven
4. tariefdiscriminaties door vervoersmaatschappijen
5. breuken in het vervoerstarief door nationale grenzen
6. marktverdelingen
7. dubbele prijzen
Bovendien moet sprake zijn van monetair evenwicht. Hier doet de betalingsbalanspolitiek zijn intrede in de discussie. Volgens Van der Beugel staat voorop dat de gemeenschap zich met deze gehele problematiek slechts moet bemoeien in het geval, dat
a. een land op grond van betalingsbalans-moeilijkheden een escape clausule inroept;
b. een land een klacht indient, dat ondanks het feit, dat
een ander land zijn verdragsverplichtingen uitvoert, de
algemene economische politiek van dat land de gemeenschappelijke markt frustreert.
Deze laatste beperking sluit naar zijn mening uit, dat de Gemeenschap zich zonder aanwijsbare aanleiding met deze problematiek kan bemoeien.
Zie ook