Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01518
29-11-1955
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de oriënterende besprekingen ter Brusselse integratie-conferentie op 28 november 1955 inzake de Fondsen en het vrije verkeer van arbeiders. De experts van de Zes vergaderden onder voorzitterschap van de heer Spaak.