Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Reactie op het Nederlandse memorandum betreft economische overwegingen bij de oprichting van de EPG. Nederland geeft voorrang aan economische integratie boven politieke integratie.
België vindt economische integratie weliswaar nastrevenswaardig, maar kiest vooralsnog voor een sectorale benadering, nl. uitbreiding van het werkterrein van de EGKS.