Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01535
12-02-1954
Samenvatting
Notitie gericht aan de directeur-generaal van de directie Europese integratie van België. In de notie wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van het Economische Comité van de EPG. Er wordt o.a. gesteld dat de Nederlandse delegatie halsstarrig vast blijft houden aan het plan-Beyen.