Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Uitgebreid rapport van de interdepartementale werkgroep die een studie heeft verricht naar de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt. Verder zijn aan het rapport toegevoegd de verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep van 1, 4 en 6 juni 1953.
De leden van de werkgroep waren unaniem van mening dat de stichting van de EPG vergezeld moet gaan van de instelling van een gemeenschappelije markt in etappes. De werkgroep meende dat dit van groot belang is voor de economische belangen van de kleine landen.