Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
11. Verloop van de kolenprijzen in de KSG sedert 1954
(Nota van Zijlstra, 17-9-1958, nr. 44395 met bijlagen)

Enkele landen willen ten aanzien van de koleninvoer een soort invoerpolitiek van kolen bewerkstelligen. Zijlstra voelt niet veel voor deze gedachte, maar wijst er op dat het moeilijk wordt om zich geheel aan een zekere gezamenlijke regeling van de invoerpolitiek te ontrekken, en wijst op een brief van de Limburgse mijnen die - als het zo blijft - tot arbeidstijdverkorting en ontslag zullen moeten overgaan. Van der Beugel is het hiermee eens, maar vindt ook dat men niet in de positie moet komen dat de grens wordt dichtgegrendeld zodra zich in een bedrijfstak moeilijkheden voordoet. Ook Drees is van mening dat ook bij de mijnen men zal moeten ondervinden dat niet alles mogelijk is. Zijlstra concludeert dat hij met een soort solidariteitsformule eventueel akkoord zal kunnen gaan.
Zie ook