Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00022
07-11-1958
Samenvatting
3b. De Europese Economische Associatie (Vrijhandelszone)

Luns heeft tijdens zijn bezoek aan Rome in verband met de kroning van de nieuwe paus met zijn Portugese, Italiaanse en Duitse ambtgenoten gesproken over de EEA. De zorg over de Franse houding wordt gedeeld, voor eventuele vervolgstappen wil Italiƫ wachten tot na de Franse verkiezingen. Vondeling vraagt zich af of Luns de gevolgen van een mislukking van de besprekingen in Parijs niet wat overdrijft, waarop Luns antwoordt dat de ontwikkelingen na een mislukking onzeker is, maar dat er hoe dan ook moeilijkheden zullen ontstaan. In de Kamercommissies voor het buitenlands beleid en de handelspolitiek klinkt inmiddels kritiek op de regering die te veel het Engelse standpunt zou huldigen.