Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00026
28-11-1958
Samenvatting
3b. De EEA (Vrijhandelszone)
(Brief van Luns, 26-11-1958, nr. 167455 met bijlagen)

Na het Beneluxvoorstel en het Franse memorandum van 24 november komt Duitsland nu met een document waarin in vier punten het resultaat van het overleg tussen Adenaur en De Gaulle wordt weergegeven. Aanbevolen wordt om de EC te vragen om een onderzoek naar de mogelijkheden voor een EEA. Nederland wil dat het rapport-Ockrent als basis voor de verdere besprekingen wordt zien. Verder wordt er geklaagd over het feit dat de EC-leden verklaringen afleggen die soms afwijken van wat standpunt van de EC wordt bekend gemaakt. Dit is voor het gezag van de EC niet goed. Vondeling voegt hier aan toe dat dit ook geldt voor de raad van ministers van de EEG. Drees ziet echter een verschil tussen de EC die als één college, één standpunt moet innemen, en de ministers die het standpunt van hun nationale regeringen uitdragen.