Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00035
09-01-1959
Samenvatting
3g. EEG en EEA; KSG

De MR spreekt onder meer over het Engelse voorstel voor een voorlopige regeling tussen de EEG en de andere OEES-landen. Luns noemt enkele mogelijkheden voor het geval één van de Zes de aanvaarding van het Britse voorstel inzake contigentenverruiming voor industriële producten zou blokkeren. Gedacht kan worden aan een formulering die voor Frankrijk aanvaardbaar is en Nederland volledige vrijheid geeft; Zijlstra oppert een variant waarin sprake is van verruiming van de 0-contingenten tot 3% van de nationale productie voor de EEG-landen en tot een hoger percentage voor de andere landen. Hiertegen zal Frankrijk weinig bezwaar kunnen inbrengen.