Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00058
14-07-1959
Samenvatting
Brief met bijlagen met betrekking tot de vestiging van een gemeenschappelijk centrum voor onderzoek van Euratom in Nederland

Het is de vraag of in Petten een Euratomonderzoekscentrum moet komen of niet. De belangrijkste conclusies zijn:
1.) Nederland is in principe akkoord met de komst van een dergelijk centrum (ook uit prestigeoverwegingen);
2.) Het behoud van een Nederlands centrum in Petten is evenwel noodzakelijk voor de uitvoering van het Nederlands onderzoeksprogramma en voor het nakomen van de internationale verplichtingen.