Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3n. Bijeenkomst Raad van Ministers van EEG en Euratom

De MR is geïrriteerd over de laat verstuurde agenda's van de EEG. Wat in ieder geval besproken zal worden is de verdeling van gelden van het EEG-fonds voor de overzeese gebieden. Frankrijk wil Algerije erbij betrekken. Verder is er de moeilijkheid dat Nederland wel aan het fonds bijdraagt maar geen gelden voor zijn projecten in de overzeese gebieden ontvangt. Luns is over de werking van de EEG in het algmeeen ontevreden: coördinatie is vaak niet mogelijk. Klompé meent dat de informatieverstrekking over de gemeenschappen aan Nederland beter georganiseerd dient te worden wil Nederland niet overal achteraan komen.