Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Vestiging gemeenschappelijk centrum voor onderzoek van Euratom in Nederland

Luns is het in hoofdzaak eens met het nieuwe stuk dat Cals uitdeelde. De Pous wijst erop dat de Euratomcommissie met Italiƫ inzake een onderzoekcentrum in Ispra een veel gunstiger regeling heeft getroffen dan het nu met Nederland voorstelt. Zijlstra vindt het ook van belang dat ten aanzien van een Euratomcentrum in Petten dezelfde soort condities als met Italiƫ worden afgesrpoken. Verder zal Nederland het recht van meegebruik moeten hebben. Men zal deze zaak zonodig in Brussel hoog moeten spelen.