Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00109
14-10-1959
Actoren
Nota
Samenvatting
De Pous stuurt een aanvullende aantekening met betrekking tot de nota van Buitenlandse Zaken ten aanzien van de Europese Economische Associatie.

In eerste instantie dient gestreefd te worden naar de totstandkoming van een voorlopig arrangement tussen de Zes en de Zeven. Onmiddellijk daarop moet getracht worden te komen tot een gemeenschappelijk arrangement van de Zes en de Zeven met andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Een versnelde toepassing van het gemeenschappelijk EEG-tarief is ongewenst, omdat dit de mogelijkheid voor bevredigende regelingen met andere landen vermindert.