Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00112
02-10-1959
Samenvatting
3d. Italiaans voorstel inzake politieke consultatie tussen EEG-landen

Van Houten deelt mee dat Italië probeert het voorstel door te drijven om te komen tot een institutionalisering van de politieke consultatie van de Zes. Nederland is tegen, omdat het zich op die manier op voorhand zou laten binden binnen de NAVO en VN-verband. De kans bestaat in de woorden van Klompé dat Nederland "in de hoek wordt gedrukt, zodat wij de enige invloed in NAVO en VN, die wij kunnen uitoefenen, ook kwijt zouden zijn".