Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3d. Vergadering ministerraad Euratom en EEG

Ministers klagen dat de betrokken ministers veel te laat te horen krijgen wanneer de vergaderingen van Euratom en EEG worden gehouden en dat met hun agenda geen rekening wordt gehouden. Korthals stelt "dat men op een goed ogenblik moet laten blijken, dat de Nederlandse ministers niet over zich heen laten lopen." De Quay heeft vernomen dat Nederland in EEG- en Euratomverband als een lastige spelbreker wordt gezien, dus dient alleen ten aanzien van grote zaken eventueel bezwaar worden gemaakt.