Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00114
16-10-1959
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3d. Raad van de EGKS

De HA heeft een voorstel gedaan inzake een gecombineerd energiebeleid door de Zes. De reacties in het ministerscomité waren echter ongunstig. Ook stelde de HA voor in het EGKS-verdrag een bepaling op te nemen dat wederaanpassingshulp ook bij een structurele crisis kan worden verleend. Nederland is daar in principe op voor.