Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00118
06-11-1959
Samenvatting
3c. De EEG en de onderontwikkelde gebieden

Tijdens besprekingen van ministers van Buitenlandse Zaken van de EG op 13 oktober is uitvoerig over hulp aan onderontwikkelde gebieden gesproken. Men is bezig plannen te ontwikkelen om boven het fonds van de EEG een nieuw fonds te vormen voor onderontwikkelde gebieden in de rest van de wereld. Zijlstra vindt het volstrekt uitgesloten om naast het EEG-fonds en andere fondsen nog weer nieuwe verplichtingen aan te gaan. Hij zal daarover een absoluut veto uitspreken. Ook ten aanzien van de associatiebesprekingen met Griekenland, dient Nederland van het beginf af aan tegen een bedrag van de EEG aan Griekenland te zijn. Luns wijst op enkele praktische moeilijkheden die een dergelijke positie met zich meebrengt.
Zie ook