Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00121
20-11-1959
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2c. Politieke consultatie van de Zes

Luns deelt mee dat één van de denkbeelden voor de institutionalisering van de politieke consultatie is om de secretarissen-generaal van Buitenlandse Zaken bij vergaderingen van de ministers bijeen te laten komen. Luns is tegen, omdat een SG in Nederland geen politieke functie heeft. Klompé meent dat de politieke consultatie van de Zes onder bepaalde voorwaarden nuttig kan zijn. Luns meent echter dat van een zekere consultatie in vergaderingen van de raad er in praktische zin al sprake is.