Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00124
04-12-1959
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2b. EEG- en Euratomraden en de EVA

Luns begreep tijdens de treinreis naar Straatsburg van Wigny dat hij bij zijn bezoek aan Bonn te ver was gegaan. Het gesprek in de trein heeft er echter toe geleid dat Wigny in straatsburg de spits heeft afgebeten betreffende de Nederlandse bezwaren tegen te vergaande institutionalisatie van de politieke consultatie in de Zes. UIteindelijk legde ook de Franse minister zich neer bij de gedachte dat de consultatie beperkt moet worden gehouden. Terwijl de EC niet bereid was tot een akkoord te komen met de EVA, hebben de EEG-ministers besloten een antwoord in positieve zin te zenden op de brief van de Zeven.