Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00139
01-05-1962
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
De Quay stuurt een nota inzake de Britse toetreding tot de EEG

Op 8 en 9 mei 1962 wordt tussen de ministeriƫle delegaties van de Zes en het VK over de Britse toetreding tot de EEG gesproken. In een rapport (niet bijgevoegd) wordt een beeld gegeven van de wederzijdse standpunten die zijn ingenomen. Het rapport laat zien dat de besprekingen op nog geen enkel belangrijk punt tot overeenstemming hebben geleid. Een nota die deze moeizame gang van zaken verklaart is als bijlage 2 bijgevoegd. Nederland wil dat de vergadering leidt tot een concretisering en versnelling van de onderhandelingen. De Coƶrdinatie Commissie heeft overwogen of er aanleiding zou zijn om al in dit stadium met concrete compromisvoorstellen te komen. Hiervan wordt echter afgezien. Wel dient er op de komende vergadering een oplossing te worden gezocht omtrent de associatie van de Afrikaanse en enkele andere Gemenebestlanden. Nederland kan daarvoor een concreet voorstel indienen. (Bijlage 3 niet toegevoegd)